Daily Archives: 12 kwietnia 2019

  • 0
organizacja szkoleń warszawa

Warszawa organizacja szkoleń – praktyczne wskazówki

Organizowanie szkoleń i warsztatów nie jest łatwe, ale dzięki paru praktycznym wskazówkom, można uniknąć trudnych sytuacji przy organizacji szkoleń.

organizacja szkoleń warszawa

Rodzaje szkoleń

Szkolenia można podzieli na otwarte i zamknięte. Te drugie są znacznie trudniejsze w przygotowaniu, ze względu na ich zawartość merytoryczną. Szkolenia zamknięte są organizowane na konkretne zlecenie, dlatego też muszą spełniać konkretne, bardzo specyficzne wymagania klienta. Co za tym idzie jakość takich szkoleń jest często bardzo wysoka. Utrzymanie wysokiej jakości jest niezwykle ważne, ponieważ niezadowolony klient nie skorzysta ponownie z oferowanych usług. Może on również zniechęcić innych – potencjalnych klientów, gdyż w tym rodzaju szkoleń niezwykle istotną rolę stanowią czynniki rekomendacji.

W związku z powyższym, faza opracowywania zakresu merytorycznego, a także celu szkolenia powinna być prowadza w ścisłej współpracy z klientem. Należy następnie przygotować ofertę, która uwzględni wszystkie wymagania klienta.

Elementy składowe szkoleń

Powinny w niej znajdować się następujące elementy:
– cel szkolenia;
– zakres merytoryczny szkolenia;
– budżet szkolenia;
– profil wykładowców;
– data szkolenia.

Ogromną zaletą szkoleń zamkniętych jest brak jakiegokolwiek ryzyka związanego z doborem uczestników. Odpowiedzialność za skompletowanie osób biorących udział w szkoleniu spoczywa na osobie, zamawiającej szkolenie.

organizacja szkoleń warszawa

Zadbaj o budżet

Szczególną uwagę należy zwrócić na budżet szkolenia. Powinien on przewidywać wydatki i koszty, ponoszone m.in na : wynagrodzenia wykładowców; koszt wynajęcia sali, koszt przygotowania szkolenia, koszt przygotowania materiałów czy wyżywienia uczestników.
Koniecznie jest również zaplanowanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki i koszty organizacji szkolenia.

Przygotowując dobre szkolenie nie wystarczy reklamować się „organizacja szkoleń warszawa„. Liczy się dobre portfolio, merytoryka szkoleń, a także rekomendacje klientów.