Daily Archives: 28 marca 2019

  • 0
tunel pod cieśniną beringa

Tunel pod cieśniną Beringa – historia powstania

Category : Bez kategorii

Wizjonerski tunel między Azją a Ameryką

Możliwości dzisiejszych czasów bardzo często realizują wizje, które niegdyś opisywane były na kartach powieści fantasy. Technologia, która gna do przodu pokazuje jak wiele surrealistycznych wynalazków jest możliwych do zrobienia i wcielenia w życie, tak aby stały się powszechnie znane i używane. Tak też przedstawia się pomysł na tunel pod cieśniną Beringa, czyli łącznika między Azją a Ameryką Północną.

tunel pod cieśniną beringa

Pomysł z bogatą przeszłością

Plany inwestycji budowy tunelu łączącego wspomniane kontynenty, ma swoją bogatą historię, a temat ten był podejmowany niejednokrotnie. Zalążek pomysłu sięga bowiem XIX wieku, a jego pomysłodawcą był gubernator stanu Kolorado – William Gilpipn. Kolejne próby podjęcia tego tematu przeniosły się do Rosji w czasy cara Mikołaja II, a następnie lata Związku Radzieckiego. Wszystkie te próby kończyły się jednak fiaskiem, ponieważ ówczesny rozwój technologiczny nie pozwalał na wdrożenie inwestycji w życie.

Nowy „Jedwabny Szlak”

Drogi handlowe między kontynentami od lat budziły duże zainteresowanie, oraz stawały się tematem wielu ciekawych przygód opowiadanych w książkach lub filmach. Sam fakt przekraczania granicy kontynentu budzi ciekawość i kusi do podjęcia wyzwania. W dzisiejszych czasach powstanie takiej bramy do dwóch światów to już czyste zagrywki biznesowe i, jak można się domyślić, strategia w zarabianiu pieniędzy. Nie można jednak wykreślić zacieśnienia więzi między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, które z pewnością zostaną podtrzymane w przypadku realizacji takiego projektu. Główną domeną jest jednak prawdopodobnie międzykontynentalny transport surowców, w tym ropy, która jest towarem obfitym na terenach Rosji. Bodźcem do budowy takiego połączenia może być także chęć zwiększenia turystyki między tymi krajami. Są to jednak tylko spekulacje, które wiążą się z bardzo trudnymi i wieloletnimi debatami, oraz dyskusjami obu stron.

Pewnym jest, że powstanie tunelu pod cieśniną Beringa budzi wiele emocji zarówno ze strony władz i inwestorów, jak i zwyczajnych ludzi przypatrujących się tej rozgrywce i spekulacjom. Dożyliśmy bowiem czasów, gdzie wszystko jest możliwe, a pomysł rodzący się w czyjejś głowie, może stać się szybko namacalny i powszechnie dostępny. Ma to oczywiście swoje uroki i wady…