Fundamenty pośrednie

  • 0
Budowa

Fundamenty pośrednie

Category : Bez kategorii

Fundamenty

Każdy budynek lub konstrukcja posiada swoje fundamenty. To one przekazują obciążenia na grunt, które są związane z ciężarem własnym budowli, jego wyposażeniem, a także czynnikami zewnętrznymi takimi jak deszcz, śnieg czy silny wiatr. Są one bardzo ważnym elementem każdego obiektu, i stanowią podparcie dla niego. Od jego odpowiedniego doboru zależy bezpieczne utrzymanie budowli, jej stabilność oraz utrzymanie nad powierzchnią gleby. Zespół tworzonych fundamentów określany jest mianem posadowienia, które można podzielić na dwie grupy. Posadowienie pośrednie i bezpośrednie. Fundamenty bezpośrednie to takie, które bezpośrednio przekazują obciążenia na grunt. Są one układane płytko pod powierzchnią ziemi. Jednak, by móc zastosować tego rodzaju podstawę, należy mieć pewność ze teren, na którym powstanie obiekt, jest równy oraz nie ma styczności z wodą.

Cel fundamentów pośrednich

Drugi rodzaj posadowienia to fundamenty pośrednie. Stosuje się je wtedy, gdy powierzchnia gruntów jest słabonośna, czyli nie jest w stanie udźwignąć obciążeń własnych lub zewnętrznych. Tego typu rozwiązania mają zastosowanie także wtedy, kiedy w pobliżu działki występuje woda lub nierówny teren, który może się osuwać. Celem pośrednich fundamentów jest przekazanie obciążeń na dodatkowe elementy nośne, jakim są np. pale lub studnie. Elementy te wykonywane są zazwyczaj z drewna, betonu lub żelbetu. Częścią przekazującą obciążenia są żelbetowe skrzynie, ułożone na samym spodzie posadowienia pośredniego. Sposób montowania pali zależny jest od tworzywa, z którego są wykonane. Pale drewniane oraz żelbetowe wbijane są bezpośrednio w glebę, zaostrzoną i zabezpieczoną dolną częścią. Aby zastosować pale betonowa, należy uprzednio wykonać odwiert, do którego wlewany jest beton, który po pewnym czasie zastyga i tworzy trwałą konstrukcję.

Możliwości posadowienia

Dzięki możliwości zastosowania posadowienia pośredniego, możliwe jest konstruowanie budowli znajdujących się na podmokłych terenach lub urwiskach gruntowych. Dzięki temu sposobowi posadzenia, obiekt nie będzie się przemieszczał ani osuwał, a połączenie budowli z gruntem będzie bezpieczne i trwałe.


Leave a Reply